Badanie wytrzymalosci na sciskanie

Badanie wytrzymałości na ściskanie Poszczególne połówki beleczek, które otrzymano przy badaniu wytrzymałości na zginanie, poddajemy ściskaniu. Powierzchnia, na którą działa siła ściskająca wynosi 25 cm- (6,25 X 4 cm), tj. równa się powierzchni wkładek stalowych. Wielkość siły niszczącej należy odczytać w chwili zgniecenia próbki. W wyniku badań 6 połówek kuleczek wylicza się średnią arytmetyczną i odrzuca wyniki różniące się więcej niż 5% od obliczonej. Jeżeli wyników takich jest więcej niż 2, to badanie należy powtórzyć. [patrz też: polbud pomorze, transgór rybnik, lepiszcza bitumiczne ]

Powiązane tematy z artykułem: lepiszcza bitumiczne polbud pomorze transgór rybnik