AICuMgMn w stanie utwardzonym

Przy krótkotrwałym (kilkuminutowym) ogrzaniu do temperatury powyżej 150°C stopy twarde, nie podlegające obróbce cieplnej, tracą definitywnie na wytrzymałości, natomiast stopy przesycone odzyskują po oziębieniu w mniejszym (stopy AICuMgMn) lub większym stopniu (stopy AIMgSiMn) utraconą wytrzymałość. Jednak przy dłuższym ogrzewaniu ponad 150°C wszystkie stopy tracą znacznie na wytrzymałości. Spadek R, i Q02, a wzrost wydłużenia dla czystego aluminium Al 991>/0 w stanie półtwardym oraz stopu AICuMgMn w stanie utwardzonym. Dodatkowym niekorzystnym zjawiskiem jest pełzanie stopu, które element obciążony naprężeniem dopuszczalnym doprowadzić może w temperaturze około 200°C do niedozwolonych odkształceń, a konstrukcję nawet do załamania. Konstrukcje aluminiowe, poddane przez dłuższy czas temperaturze ponad 100°C, należałoby więc otoczyć warstwą ochronną, jednak wówczas tracą one jedną ze swych głównych zalet, tj. lekkość, i nie wytrzymują konkurencji z konstrukcją stalową. W konstrukcjach specjalnych, od których wymaga się stosunkowo dużej wytrzymałości przy podwyższonych temperaturach, wskazane jest użycie stopu spiekanego otrzymywanego drogą metalurgii proszków. W zakresie temperatur O°C i 400°C spadek R, nie przekracza 50%, a Q02 – 40010. Charakterystyczny dla tego stopu jest spadek rozciągliwości w miarę wzrostu temperatury. [hasła pokrewne: lepiszcza bitumiczne, castorama zlewozmywaki, sanpol gliwice ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama zlewozmywaki lepiszcza bitumiczne sanpol gliwice